İplik Merserize Makineleri

iplik-merserize-makinesi

Merserize İşlemi Nedir?

Pamuk liflerinin kesitinin NaOH ile şiştiği ilk defa 1844 yılında John MERCER tarafından saptanmış ve böylece MERSERİZASYON kavramı ortaya çıkmıştır.

 

Merserize İşleminin Faydaları Nelerdir?

  • Merserize işlemi sonunda ipliğin parlaklığı artar.
  • İpliğin kopma mukavemeti yükselir.
  • Ölü ve olgunlaşmış elyaflar elemine olur.
  • İpliğin boya alımını geliştirerek merserize olmamış pamuktan daha parlak renkler üretilmesini sağlar.
  • Merserize ipliklerden elde edilen kumaşlarda boyut değişmezliği artar.
  • Merserize olmuş ipliğin bu avantajları nedeniyle, merserize olmuş boyalı iplik normal boyalı iplikleri göre daha yüksek katma değerler yaratmaktadır.